RFGS – Respiratory Function Grading Scheme

Avelsdjursintyget – en kort bakgrund

Avelsdjursintyg för
mops

Redan 2012 påbörjade Svenska Kennelklubben i samarbete med rasklubben Svenska klubben för Engelsk Bulldogg, SKEB, arbetet med att ta fram belastningstest och avelsdjursintyg. Från 2015 utökades detta arbete att gälla även rasklubbarna för Fransk Bulldogg, Bostonterrier och Mops.

Avelsdjursintyg för mops i Sverige

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben kommer under 2019 introducera ett avelsdjursintyg. Det kommer att pågå under en tvåårsperiod där intyget kommer vara ett frivilligt hälsoprogram nivå ett. Efter dessa två år kommer hälsoprogrammert att utvärderas innan det lanseras i skarpt läge. En del av detta intyg är ett belastningstest som innebär att hunden ska utvärderas innan och efter att ha gått 1000 meter på elva minuter under givna förutsättningar avseende temperatur. Särskilt utvalda veterinärer kommer att få göra hälsotesterna.

rfgs-Respiratory Function Grading Scheme

RFG-S är en forskningsbaserad metod att studera andning som är utvecklad vid Universitetet i Cambridge och började användas av The Kennel Club 2019. Metoden är i dagsläget validerad för raserna mops, fransk bulldog och engelsk bulldogg

Egenuppfödda hundar som testats

Så snart testet lanseras i Sverige kommer vi att testa våra hundar som är aktuella för avel.

Egenuppfödda hundar som testats utomlands

Land Namn Kennelnamn Resultat
Finland Betty Westerholmen Opihr Oriental Spiced Godkänd
Finland Anton Westerholmen Under My Thumb Godkänd

Skriv in hundens namn i sökrutan och scrolla ner till ”Hälsotester”

Hane använd i avel som testats utomlands

Land Namn Kennelnamn Resultat
Tyskland Pitchi Storybook’s Perfect Pitch Godkänd

Omvärldsanalys – vad gör andra?

Belastningestest, eller gångtest som det också kallas finns tillgängligt i ett stort antal länder, men har ännu inte lanserats i Sverige. Testerna skiljer sig lite åt mellan de olika länderna men syftet är att hundar med andningsrelaterade problem inte ska godkännas för att gå i avel.

Den tyska kennelklubben

Tyska Kennelklubben

Redan 2009 startade tyska kennelklubbens, VDH:s, arbete med belastningstester för trubbnosar. Intyget omfattar ett belastningstest där hundarna ska gå 1000 meter på 11 minuter. En veterinär beskrivning utifrån given mall, screening för HV, hemivertebrae (kotanomalier) och markörstest för PDE.

The Kennelclub och The Pug Dog Club UK

The Kennel Club UK

Engelska Kennelklubben har finansierat evidensbaserad forskning kring problematiken kring våra hundar sedan 2012. En grupp forskare på Cambridge Universitet har utifrån en objektiv mätmetod arbetat i nära samarbete med BWG, Brachychepalic Working Group, och rasklubbarna för mops, engelsk bulldogg och fransk bulldogg ett hälsoprogram för respektive ras. Man är medveten om och har kommit till insikt om att var och en av raserna har olika problemområden.

Finska kennelklubben och den finska mopsklubben

Finska Kennelklubben

Finska kennelklubben har också varit tidigt ute och har sedan 2012 studerat raserna närmre. Den finska mopsklubben har sedan något år sedan krav på sina uppfödare inför avel. Ett belastningstest är igång sedan flera år sedan, det finns krav på känd status för markörer av PDE, ögonlysning och kontroll hjärta.

Holländska Kennelklubben

Man har under flera år bedömt hundarna utifrån BOAS (Brachychepalic Obstruction Airway Syndrome) där veterinärer utvärderar valpar. Det är även ett belastningstest som görs på individer i de olika populationerna av trubbnosar.

Norska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

Norsk Kennelklubb och Den norska mopsklubben arbetar med olika lösningar och förslag. Tidigt var man igång med en utvärdering, initerad av rasklubben, och kartläggning av populationen mops.

Danska Kennelklubben

Danska Kennelklubben

Den danska kennelklubben har, precis som The Kennel Club UK, börjat i rätt ände och utvärderat populationen av Fransk Bulldogg. En studie publicerades tidigare i år där man sett över riskfaktorer hos Fransk Bulldogg och hur den genetiska variationen inom populationen ser ut. Man har utifrån detta pekat på faktorer som kan påverka hundarna negativt. Man fann också att populationen Fransk bulldogg har samma genetiska variation som alla andra raser.

Resurser och användbara länkar

  • Finska kennelklubbens resurs om belastningstest hittar du här!
  • Engelska Kennelklubbens hälsoprogram hittar du här!
  •  

Kennel Westerholmen är en registrerad kennel under