Pug Dog Encephalitis (PDE/NME)

Vad är PDE/NME?

PDE kallades ursprungligen Pug Dog Encephalitis, då sjukdomen först upptäcktes hos mopsar. Numera vet man att den även finns hos ett flertal andra raser och man talar idag om NME, eller Necrotizing MeningoEncephalitis. NME är en progressiv, i de flesta fall dödlig sjukdom som orsakar inflammation av det centrala nervsystemet. Symtom på NME varierar beroende på det område av hjärnan som är skadat, men kan innefatta: anfall, depression, ataxi, onormal gång och blindhet, svårighet att gå, livmoderhalssmärta, feber, huvudlutning, dövhet, kollaps, ansiktsförlamning, sväljningssvårigheter och svaghet i ben, cirkelgång, beteendeförändringar, ryggsmärta. Sjukdomsförloppet är vanligtvis väldigt snabbt och oftast dödligt. Det drabbar främst yngre, fawnfärgade mopsar.

Forskning har visat att risken att drabbas av NME har en koppling till dog leukocyte antigen (DLA), ett specifikt område på kromosom 12. Mopsar med två identiska kopior, S/S, av den med NME associerade markören har en 12,8 gånger ökad risk att drabbas av NME. Detta i jämförelse med mopsar som endast har en eller ingen NME associerade markörer.

Vad är ett markörstest?

Det test som finns för PDE/NME är ett markörtest, vilket betyder att det är ett indirekt DNA-test. Observera att det inte är ett DNA-test då den underliggande mutationen som ger sjukdomstillståndet inte är känd. Markörtest används då forskarna ännu inte har kunnat identifiera den mutation som orsakar en viss sjukdom. Istället utnyttjas en påvisad koppling mellan en så kallad genetisk markör och ett sjuk­domsanlag.

Markörstest registreras inte av SKK utan är ett test som vi själva ansvarar för att göra och att spara resultatet för. Markörstestet är ett avelsverktyg som innebär att vi kan undvika parningar där avkommorna får en högre risk, det vill säga föds med dubbla genetiska riskmarkörer och blir S/S. Det är också viktigt att komma ihåg att hundar testade N/N också kan drabbas – men att risken är lägre. För att inte drastiskt minska den genetiska variationen inom populationen så ska man inte avla ut S-markören! Uppfödarens ansvar är att inte skapa nya S/S-avkommor.

Var testar vi hundarna?

Våra mopsar testas hos UC Davis som är det laboratoriet engelska mopsklubben rekommenderar. Här hemma låter vi en veterinär genomföra testerna och fylla i SKK:s blankett för gentester. Blanketten fylls i utifall PDE-testerna någon gång i framtiden kommer godkännas av Svenska Kennelklubben.

Testerna rapporteras i 3 möjliga varianter

N/N
Hunden saknar genetiska markörer för NME kommer ha låg risk att utveckla PDE under sin livstid
N/S
Hunden har en associerad genetisk markör för NME och kommer ha låg risk att utveckla PDE/NME under sin livstid
S/S
Hunden har dubbla genetiska markörer för NME och kommer ha 12.8% högre risk att utveckla PDE/NME under sin livstid

Utifrån detta kan vi som uppfödare undvika att skapa individer med dubbla markörer för PDE. Det håller nere förekomsten av sjukdomsfall. Forskning har visat att förekomsten PDE-fall inte ökar i populationerna, utan minskar något.

Våra testade mopsar

Resultat från våra egna och från våra uppfödda mopsar som har testats.

Rosa Westerholmen English Spirit Rose N/N
Gibbs Westerholmen Gibson N/N
Lilian Westerholmen Tumbling Dice N/N
Anton Westerholmen Under My Thumb N/N
Ninzi Westerholmen Venus Ninzi N/N
Signe Westerholmen Epsilon Eridani N/N
Anitha Westerholmen Hanover Homerun N/N
Cora Westerholmen Cora Sund-Drop N/S
Gittan Westerholmen Moon Of Baroda N/N
Melker Westerholmen Red Admiral N/S
Persikan Pugbully Flaming Star N/N
Brasse Puggens Wester N/N
Dunder Marquardsen Sheridan N/S
Ibeth Topmodel S/S
Sonja Westerholmen Jigsaw N/N
Sigbritt Westerholmen Bourbon Queen N/N
Solweig Westerholmen Single Blush N/N
Asta Westerholmen Connoiseur  N/S
Nisse Westerholmen Short Track N/S
Eivor Westerholmen Ski Cross N/S
Sickan Westerholmen Popsicle N/N
     

Resultat i våra kullar

 

Kull          Pappa  x  Mamma   Kullens resultat
Gin           N/N  x  N/N   alla avkommor N/N
Rolling Stones      N/N  x  N/N   alla avkommor N/N
Stjärn          N/N  x  N/N   alla avkommor N/N
Baseboll         N/N  x  N/N   alla avkommor N/N
Juvel          N/S  x  N/N   50% N/N och 50% N/S
Te            N/S  x  N/N   50% N/N och 50% N/S
Power Tool        N/N  X  N/N   alla avkommor N/N
Roskullen        N/N  X  N/N   alla avkommor N/N
C-kullen         N/N  X  N/S   50% N/N och 50% N/S
Olympiakullen      okänd X  N/N   testade avkommor N/S 
Glasskullen       N/N  X  N/S   50% N/N och 50% N/SFörväntat fördelning vid parning

N/N x N/N
Alla valpar kommer att ha sakna genetiska riskmarkörerför PDE/NME och kommer att ha en signifikant lägre risk att utveckla PDE/NME under sin livstid.

N/N x N/S
Hälften av valparna kommer att sakna genetiska riskmarkörer (N/N), och har en signifikant låg risk att utveckla NME under sin livstid. Hälften av valparna kommer att bära en kopia av den genetiska riskmarkören (N/S), men kommer också ha låg risk för att utveckla NME.

N/S x N/S
En fjärdedel av valparna kommer att vara N/N och ha signifikant låg risk för att utveckla NME. Hälften av valparna kommer vara N/S, och bära en genetisk riskmarkör men också ha låg risk för att utveckla NME. En fjärdel kommer att ha dubbla genetiska riskmarkörer och vara S/S och kommer att ha 12.75% högre risk för att utveckla NME under sin livstid.

N/S x S/S
Hälften av valparna kommer att bära en kopia av den genetiska riskmarkören (N/S), men kommer ha låg risk för att utveckla NME under sin livstid.
Hälften av valparna kommer att bära dubbla kopia av den genetiska riskmarkören (S/S), och kommer ha 12.75% högre risk för att utveckla PDE/NME under sin livstid.

N/N x S/S
Alla valparna kommer att bära en kopia av den genetiska riskmarkören (N/S), och kommer ha begränsad risk för att utveckla NME under sin livstid.

S/S x S/S
Alla valparna kommer att bära dubbla kopia av den genetiska riskmarkören (S/S), och kommer ha 12.75% högre risk för att utveckla NME under sin livstid.

OBS! Forskare är noga med att poängtera att man inte ska avla ut den genetiska S-markören. Man ska däremot vara noggrann med att inte avla på kombinationer som skapar individer som blir S/S.

 

Resurser och användbara länkar

 • University of California, UC Davis markörstest hittas här!
 • IPFD Dogwellnet.com information om PDE hittas här!
 • Idiopatisk meningoencefalomyelit hos hund, Erik Jönsson (2017) information hittar du här!

Kennel Westerholmen är en registrerad kennel under